.

.

۱ مطلب در فروردين ۱۴۰۰ ثبت شده است

.

زندگی با تو را به گونه ای دیگر تصور میکردم.

تو را برای تو نمیخواستم.

تو را برای خود میخواستم.

زیاد سخت نیست.

با تو میخواستم که دل من به خواسته هایش برسد.

اما مگر با شخص دیگری نمیشد؟

راستش نه.

پیدا کردنش دشوار بود.

آن نوع خاص از درد را فقط تو میدانستی.

بگذار در مورد درد با تو بگویم.

۰ موافقین ۴ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۰۰ ، ۰۰:۲۰
hmd ja